• Örtülen süýümli aýna mat

FRP / GRP önümleri

 • FRP üçek sahypasy

  FRP üçek sahypasy

  • ● GRECHO FRP listi, esasan, ýokary öndürijilikli filmden, güýçlendirilen poliesterden we aýna süýümden ybarat polat gurluş bilen ulanylýan ýeňil materialdyr, şolaryň arasynda film UV garşy we statiklere garşy gowy rol oýnamalydyr.
  • ● Anti-statik, üstündäki tozanyň ýagyşdan aňsatlyk bilen ýuwulmagyny ýa-da ýel bilen öwüsmegini üpjün etmek we arassalygy üpjün etmekdir.
  • Products Önümlerimiz üçek we diwar üçin senagat / söwda / raýat binalarynda giňden ulanylyp bilner.
 • FRP Grating

  FRP Grating

  • ● FRP galypdan ýasalan örtük, ýokary güýçli gurluş gurluşyaýna süýümli hereketgüýçlendiriji material we termosetting rezini esasy material hökmünde birleşdirilip, ýörite metal galypda guýulýar.
  • ● FRP galypdan ýasalan örtük, Amerikan synag we materiallar jemgyýetiniň (ASTM) ýangyn saklaýjy synagyndan we Amerikanyň ippingük daşamak býurosyndan (ABS) geçdi.
  • Clear Açyk, floresan, göwher we beýleki ýörite şekilli FRP örtüklerinde bar.Reňkler düzülip bilner.
 • Fiberglas aýnasy

  Fiberglas aýnasy

  ● GRECHO Fiberglass Rebar, dürli programmalarda has uzak ömri üpjün edýän, subut edilen, üstünlikli alternatiw berkitme.

  ● Beton çatryklar, suwuň girmegi we içerki berkidiji poladyň poslamagy beton gurluşyň näsazlygyna sebäp bolýar.Fiberglas Rebar, gaty, poslaýjy polatdan has çydamly, subut edilen we üstünlikli güýçlendiriji alternatiwadyr.

  ● Önümiň aýratynlyklary: has güýçli, has çydamly, geçirijilikli däl, ýeňil, çykdajy bäsdeşlik.