• Örtülen süýümli aýna mat

Uglerod süýümi

 • Dokma uglerod süýümli mata

  Dokma uglerod süýümli mata

  ● GRECHO uglerod süýümi ýönekeý dokalan mata ýönekeý, göni we aşak nagyş bilen dokalan.

  High Örän güýçli we ýeňil ýokary hilli uglerod süýüminden ýasalýar.

  ● GRECHO uglerod süýümli ýönekeý dokma, amaly aýratyn talaplary kanagatlandyrmak üçin dürli dokma nagyşlarynda we agramlarynda bar.

 • Uglerod Aramid Gibrid Mata

  Uglerod Aramid Gibrid Mata

   Aramid uglerod süýümli matamyz mehaniki güýji, ajaýyp ýylylyga garşylygy, ýangynyň yza galmagyny we gowy elektrik geçirijiligini ýokarlandyrdy.

   Aerokosmos, awtoulag, sport enjamlary, gorag eşikleri we süzgüç, izolýasiýa we berkitme ýaly ýokary öndürijilikli materiallary talap edýän dürli programmalarda ulanylýar.

   

  Quality 100% hiliň kepili

  ● Bir Stocka nusgasy mugt we synag üçin elýeterlidir (Biziň bilen habarlaşyň)

  ● Kabul etmek: Söwda, lomaý, sebit gullugy we ş.m.

  More Has köp önümlere bolan islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin wagt we güýjüňizi we çykdajylaryňyzy tygşytlamak üçin öz zawodlarymyz we başga-da köp üpjünçilik zynjyry bar.

  ● 24 sagatlyk onlaýn jogap

   

 • Uglerod süýümi lomaý lomaý lomaý

  Uglerod süýümi lomaý lomaý lomaý

  • ● GRECHO Uglerod süýümleri “daşyndan ýumşak we içinden gaty”
  • ● GRECHO uglerod süýümli ýüplükler metal alýuminiýden has ýeňil, ýöne polatdan has güýçli, poslama çydamly we ýokary çeýeligi modulyna eýe bolup, olary harby we raýat goşundylary üçin möhüm material edýär.
  • Only Diňe uglerod materiallarynyň häsiýetlerine eýe bolman, dokma süýümleriniň ýumşak işleýşine eýe bolup, ony güýçlendiriji süýümleriň indiki nesline öwürýär.
 • Twill dokma uglerod süýümli mata

  Twill dokma uglerod süýümli mata

  ● GRECHO goşa uglerod süýümli mata goşmaça güýç we çydamlylyk üçin diagonal nagyş bilen dokalan.

  High qualityokary hilli uglerod süýüm ýüplüklerinden ýasalan, ýeňil we aşa güýçli material, täsir, poslama we ýadawlyga ýokary çydamly.

  Id Giňligi: matalar müşderiniň aýratynlyklaryna görä dürli giňlikde bolýar.