• Örtülen süýümli aýna mat

Gips tagtasy üçin reňkli örtükli süýümli aýna matalar

Örtülen süýümli aýna mat

Gips tagtasy

GRECHO reňk diapazonymyz, ekologiýa taýdan arassa we häzirki zaman içerki dizaýn ugurlaryny doldurýan materiallarda abadançylyk duýgusyny döretmek üçin saýlanan tebigat temaly dürli reňklerde bolýar.

 

 

 

Reňkleri tamamlaň

/ Gips tagtasy

RAL K7 KLASSIK

未 标题 -2
Papirus ak

Papirus akRAL 9018

Açyk çal

Açyk çalRAL 7035

Telegrey 4

Telegrey 4RAL 7047

Agate çal

Agate çalRAL 7038

Signal çal

Signal çalRAL 7004

Telegrey 1

Telegrey 1RAL 7045

Tozan çal

Tozan çalRAL 7037

Küpek çal

Küpek çalRAL 7044

Beton çal

Beton çalRAL 7023

Zeýtun çal

Zeýtun çalRAL 7002

Haki çal

Haki çalRAL 7008

Ulag çal B.

Ulag çal B.RAL 7043

Gök pastel gök

Gök pastel gökRAL 5024

Pastel ýaşyl

Pastel ýaşylRAL 6019

Psle ýaşyl

Psle ýaşylRAL 6021

Gips tagtasy üçin örtülen süýümli aýna matalaryň aýratynlyklary näme?

1. Gips plitalarynyň uzak ömri.

Örtülen süýümli aýna matasynyň goşulmagy bilen guradyjy has uzak dowam edýär we ekologiýa taýdan has arassa.Guradyjy enjamda agaç ýerine minerallary öz içine alýan örtükli süýümli aýna matasy bar, ol güýçli we çydamlydyr.

2. Iň ýokary ýangyna garşylyk.

Örtülen süýümli aýna matyň ýangynyň yza galmagy gowy, şonuň üçin örtülen süýümli aýna matasy bilen goşulan gips tagtalarynyň ýangyna garşylygy hem ýaşaýyş jaýlary, hassahanalar, mekdepler, lift şkaflary we beýleki taslamalar üçin amatly.

3. Ajaýyp ses izolýasiýasy.

Gips tagtasy üçin reňkli örtükli süýümli aýna matalaryň ýene bir möhüm peýdasy, öýüň içindäki ses izolýasiýasyny gowulandyrmak ukybydyr.Örtülen süýümli aýna mat otaglaryň arasynda ses geçirişini netijeli siňdirýär we azaldýar, has rahat we amatly ýaşaýyş gurşawyny döredýär.Bu aýratynlyk, şahsy durmuşy gözleýän ýa-da şowhunly ýerlerde ýaşaýanlar üçin has möhümdir.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň