• Örtülen süýümli aýna mat

Biz bilen habarlaşyň

GRECHO süýümli aýna

Hiliň ugrukdyryjy ýörelgesine esaslanyp, ösüşiň açarydyr, müşderilerimiziň isleglerinden has ýokary bolmaga çalyşýarys.

Şeýle bolansoň, köne we täze müşderileri öwrenmek we ösdürmek üçin elleşmeklerini garşylaýarys;Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Biz bilen habarlaşyň

çykdajylaryňyza nädip ýetip boljakdygy barada täsirli aragatnaşyk üçin.

salgysy

Ofis salgysy:

R1024-1026, Bld.7, Nanning Grenlandiýa merkezi, 1515 Kaixuan Rd., Nanning meýdançasy, Guangxi pilot erkin söwda zolagy, 530201, Hytaý.

Topar

Tel./Mob./Whatsapp:

+ 86-0771-2567879 + 86-18677188374 (Mob./Whatsapp)

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň