• Örtülen süýümli aýna mat

Şeker üçin reňkli örtükli süýümli aýna matalar

Örtülen süýümli aýna mat

Şift

Akustiki potolok plitalary tutuş bir otagda ýa-da uly giňişlikdäki maksatly ýerlerde ses reverberasiýasyny duruzmak üçin ajaýyp guraldyr.Islenilmeýän sesi gerek ýerinde asuda etmek üçin olary ýerine ýetiriş meýdançalaryna, ýokary ulag meýdançalaryna, konferensiýa stollaryna - adamlaryň ýygnanýan ýerlerine ýerleşdiriň.

 

 

 

Reňkleri tamamlaň

/ Şift

RAL K7 KLASSIK

未 标题 -2
Krem

KremRAL 9001

Oyster ak

Oyster akRAL 1013

Bej

BejRAL 1001

Greenaşyl goňur

Greenaşyl goňurRAL 1000

Altyn sary

Altyn saryRAL 1004

Çal reňkli

Çal reňkliRAL 1019

Goňur gyzyl

Goňur gyzylRAL 3012

Gadymy gülgüne

Gadymy gülgüneRAL 3014

Gül

GülRAL 3017

Ulag gyzyl

Ulag gyzylRAL 3020

Papirus ak

Papirus akRAL 9018

Açyk çal

Açyk çalRAL 7035

Telegrey 4

Telegrey 4RAL 7047

Agate çal

Agate çalRAL 7038

Signal çal

Signal çalRAL 7004

Telegrey 1

Telegrey 1RAL 7045

Tozan çal

Tozan çalRAL 7037

Küpek çal

Küpek çalRAL 7044

Beton çal

Beton çalRAL 7023

Zeýtun çal

Zeýtun çalRAL 7002

Haki çal

Haki çalRAL 7008

Ulag çal B.

Ulag çal B.RAL 7043

Goňur ýaşyl

Goňur ýaşylRAL 6008

Pastel ýaşyl

Pastel ýaşylRAL 6019

Psle ýaşyl

Psle ýaşylRAL 6021

Patina ýaşyl

Patina ýaşylRAL 6000

Gök pastel gök

Gök pastel gökRAL 5024

Gök asman

Gök asmanRAL 5015

Açyk gök

Açyk gökRAL 5007

Antrasit çal

Antrasit çalRAL 7016

Nädip görkezmeli

1. aceserleriňizi saýlaň.

Iň uly täsir eden ýerinde ýeterlik ses siňdirişini ýerleşdirip, giňişligiňizi sazlaň.Maslahat: ses siňdiriji materiallar bilen ýanaşyk ýerler reverberasiýany has çaltlaşdyrýar.

2. Reňk, nagyş saýlaň.

GRECHO Reňk diapazonymyz 30 tebigat temaly reňkde bolýar, abadançylyk duýgusyny döretmek we häzirki içerki dizaýn meýillerini doldurmak üçin saýlanan.

3. Gurnama ýeriňizi ölçäň.

Ölçegleriňizi alyň we habarlaşyň, şonuň üçin giňişligiňizi netijeli şekillendirip bileris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň