• Örtülen süýümli aýna mat

Süýümli aýna üçek sahypasy

  • FRP üçek sahypasy

    FRP üçek sahypasy

    • ● GRECHO FRP listi, esasan, ýokary öndürijilikli filmden, güýçlendirilen poliesterden we aýna süýümden ybarat polat gurluş bilen ulanylýan ýeňil materialdyr, şolaryň arasynda film UV garşy we statiklere garşy gowy rol oýnamalydyr.
    • ● Anti-statik, üstündäki tozanyň ýagyşdan aňsatlyk bilen ýuwulmagyny ýa-da ýel bilen öwüsmegini üpjün etmek we arassalygy üpjün etmekdir.
    • Products Önümlerimiz üçek we diwar üçin senagat / söwda / raýat binalarynda giňden ulanylyp bilner.