• Örtülen süýümli aýna mat

Awtoulag süýümli aýna programmalary

Elektron aýna laminatlar, sebäbi (12)
E-aýna laminatlar, sebäbi (

Süýümli aýna ýüplükler dartyş güýji, temperatura garşylygy we ölçeg durnuklylygy üçin awtoulag programmalarynda ulanylýar.

Ulanylyşy şulary öz içine alýar:

Emdirilen aýna şnurlary awtoulag programmalarynda rezin hereketlendiriji kemerleri berkitmekde ulanylýar

Bejerilen aýna şnurlary awtoulag goşundylarynda rezin we termoplastiki ekstrudirlenen profilleri berkitmekde ulanylýar

GRECHO süýümli aýna ýüplükleri ulanyp, alýumin folga bilen dokalan ýa-da örülen turbalar sim simlerini we turbalary ýylylykdan we aşgazandan goraýar.

Debriyaj diskleri we tormoz torlary, gyzgyn we abraziw gurşawda birleşmäniň bitewiligini saklamak üçin dokalan süýümli aýna bilen berkidilýär.

Sözbaşylar we awtoulag izolýasiýasy häzirki zaman awtoulagynyň beýleki möhüm bölekleridir


Iş wagty: Iýul-19-2022