• Örtülen süýümli aýna mat

Kompozitler / GFRP

 • FRP üçek sahypasy

  FRP üçek sahypasy

  • ● GRECHO FRP listi, esasan, ýokary öndürijilikli filmden, güýçlendirilen poliesterden we aýna süýümden ybarat polat gurluş bilen ulanylýan ýeňil materialdyr, şolaryň arasynda film UV garşy we statiklere garşy gowy rol oýnamalydyr.
  • ● Anti-statik, üstündäki tozanyň ýagyşdan aňsatlyk bilen ýuwulmagyny ýa-da ýel bilen öwüsmegini üpjün etmek we arassalygy üpjün etmekdir.
  • Products Önümlerimiz üçek we diwar üçin senagat / söwda / raýat binalarynda giňden ulanylyp bilner.
 • PP Twist süýüm

  PP Twist süýüm

  • ● GRECHO PP Monofilament süýümi, esasy çig mal hökmünde PP bilen ýörite tehnologiýa tarapyndan öndürilen ýokary güýçli dykylan monofilament süýümidir.
  • GR GRECHO PP mono-filament süýümini goşmak üçin beton ýa-da heýkelde, mikro çatryklar sebäpli ýüze çykýan temperaturanyň üýtgemeginiň, plastmassa we gury gysylmagynyň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen çatryklaryň ýüze çykmagynyň we ösmeginiň öňüni alyp, betonyň ýarylmagyna garşylygy, geçirijiligini netijeli ýokarlandyrar. garşylyk we täsir garşylyk görkezijisi.
 • FRP Grating

  FRP Grating

  • ● FRP galypdan ýasalan örtük, ýokary güýçli gurluş gurluşyaýna süýümli hereketgüýçlendiriji material we termosetting rezini esasy material hökmünde birleşdirilip, ýörite metal galypda guýulýar.
  • ● FRP galypdan ýasalan örtük, Amerikan synag we materiallar jemgyýetiniň (ASTM) ýangyn saklaýjy synagyndan we Amerikanyň ippingük daşamak býurosyndan (ABS) geçdi.
  • Clear Açyk, floresan, göwher we beýleki ýörite şekilli FRP örtüklerinde bar.Reňkler düzülip bilner.
 • PP Sintetiki makro süýümi

  PP Sintetiki makro süýümi

  • Raw Çig mal hökmünde 100% polipropilen bilen GRECHO PP makro süýümi ýörite galyplaýyş prosesi we ýerüsti üýtgemegi bilen öndürilýär;kislota, aşgar çydamly, ajaýyp dartyş, aňsat dargamak, gurluşyk üçin amatly we ulaglara we asfaltlara zeper ýetmezligi we ýörite gorap saklamagyň zerurlygy ýok.
  • ● GRECHO PP makro süýümi sement betonyň ýarylmagyna garşylygy ýokarlandyrmak we betonyň berkligini we çeýeligini ep-esli gowulandyrmak üçin polat süýümiň ýerine ulanylyp bilner.
  • Und Baglanan we köp mukdarda üpjünçilik)

   

   

 • Fiberglas aýnasy

  Fiberglas aýnasy

  ● GRECHO Fiberglass Rebar, dürli programmalarda has uzak ömri üpjün edýän, subut edilen, üstünlikli alternatiw berkitme.

  ● Beton çatryklar, suwuň girmegi we içerki berkidiji poladyň poslamagy beton gurluşyň näsazlygyna sebäp bolýar.Fiberglas Rebar, gaty, poslaýjy polatdan has çydamly, subut edilen we üstünlikli güýçlendiriji alternatiwadyr.

  ● Önümiň aýratynlyklary: has güýçli, has çydamly, geçirijilikli däl, ýeňil, çykdajy bäsdeşlik.