• Örtülen süýümli aýna mat

Süýümli ýüplük

  • Süýümli ýüplük

    Süýümli ýüplük

    • ● GRECHO Fiberglas ýüplügi ýokary güýç, poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk, pes çyglylyk we ş.m. aýratynlyklary bilen bir ýa-da bükülen süýümli aýna ýüplükdir.
    • ● GRECHO Fiberglas ýüplükleri ýüplük emele getirmek üçin birleşdirilen belli bir nominal diametrli E-Glass filamentlerinden ybaratdyr.
    • Glass Aýna süýümli ýüplügiň gurluşy ululygy we birneme öwrümi bilen, adatça Z-ugurda kesgitlenýär we goralýar.