• Örtülen süýümli aýna mat

Silikon bilen örtülen süýümli aýna eşik

  • Silikon bilen örtülen süýümli aýna eşik

    Silikon bilen örtülen süýümli aýna eşik

    • ● GRECHO Silikon bilen emdirilen süýümli aýna mata ýokary çeýeligi we ýorganlary we beýleki ýylylyga çydamly bölekleri izolýasiýa etmek üçin ajaýyp gorag matasydyr.
    • ● Silikon örtügi suwa garşylygy, ýagyň garşylygyny, pes tüsse we ýangyn saklaýjyny gowulandyryp biler.Esasy süýümli aýna mata 1000 ° F / 550 ° C derejesine eýe bolsa-da, silikon örtük üznüksiz 550 ° F / 287 ° C derejesinde kesgitlenýär.
    • ● GRECHO Silikon bilen örtülen aýna süýümli matanyň oňat çeýeligi, deşilmegine we ýyrtylmagyna garşylygy bar.