• GRECHO süýümli aýna

GRECHO topary we hyzmatdaşlar

JEC 2023

GRECHO JEC World 2023

Fransiýanyň Pari Paris şäherinde geçirilen we 2023-nji ýylyň 25-nji aprelinden 27-nji apreline çenli JEC topary tarapyndan gurnalan JEC Kompozitler sergisi 2023 GRECHO LTD üçin uly gyzyklanma döreden 3 gün boldy.

Yvonne Cho (baş direktorymyz), birleşdirilen materiallar we amaly programmalar bilen baglanyşykly täzeliklere ýolbaşçylyk edýän kompaniýalar bilen baryp görmäge we aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik aldy.Bu möhüm wakanyň dowamynda ýolumyzdan geçen ähli myhmanlara sag bolsun aýdýaryn: tanyşanyma gowy boldy!