• GRECHO süýümli aýna

FRP Kompozit önümleri

  • Fiberglas aýnasy

    Fiberglas aýnasy

    ● Beton çatryklar, suwuň girmegi we içerki berkidiji poladyň poslamagy beton gurluşyň näsazlygyna sebäp bolýar.GRECHO Fiberglass Rebar, dürli programmalarda has uzak ömri üpjün edýän, subut edilen, üstünlikli alternatiw berkitme.

    ● Fiberglas Rebar - FRP, GFRP ýa-da Kompozit Rebar diýlip hem atlandyrylýar - agyr, poslaýjy polatdan has çydamly, subut edilen we üstünlikli güýçlendiriji alternatiwadyr.

    ● Önümiň aýratynlyklary: has güýçli, has çydamly, geçirijilikli däl, ýeňil, çykdajy bäsdeşlik.