• Örtülen süýümli aýna mat

Süýümli aýna emulsion baglaýjy kesilen çyzykly mat

 • Süýümli aýna emulsion baglaýjy kesilen çyzykly mat

  Süýümli aýna emulsion baglaýjy kesilen çyzykly mat

  • Op Biziň kesilen süýüm matamyz, poroşok ýa-da emulsiýa baglaýjylary bilen birleşdirilen, tötänleýin ugrukdyrylan kesilen ýüplerden ýasalan dokalmadyk berkitme.
  • UP UP, VE we EP rezinleri bilen gabat gelýär.
  • ● Önüm deňligi, ajaýyp çyglylygy we oňat siňdirişi üpjün etmek üçin döredilip, deňiz, transport we senagat bazarlary ýaly dürli amaly programmalar üçin ideal çözgüt bolup durýar.

   

  • Synag üçin mugt nusga
  • Y üçin biziň bilen habarlaşyňtalaplarymyz
  • Wagtynda onlaýn jogap!