• Örtülen süýümli aýna mat

Göni hereket

 • Filament sargysy üçin göni hereket

  Filament sargysy üçin göni hereket

  • GRECHO-nyň filament sargysy üçin göni hereket etmegiň aýratynlyklary:
  • Res Birnäçe rezin ulgamyna laýyklyk
  • ● Doly we çalt çygly
  • Acid Ajaýyp kislotanyň poslama garşylygy
  • Process Gowy proses öndürijiligi we pes bulaşyklyk
   • Bir Stocka nusgasy mugt we synag üçin elýeterlidir
   • Tehniki goldaw we saýlama maslahat beriň
   • 24 sagatlyk çalt jogap →
   • (Pls satyn alyş zerurlyklaryňyzy we soraglaryňyzy bize iberýär)
   •  
   • Çalt eltip bermek
   • Mysal üçin : 3-5 gün
   • Köpçülikleýin önümçilik üçin: 15-25 gün
 • Dokamak üçin göni hereket

  Dokamak üçin göni hereket

  • Arza:
  • Sport enjamlary:Balyk tutmak üçin taýaklar, tennis raketalary, golf klublary, welosiped çarçuwalary we ş.m.
  • Deňiz senagaty:Gämi duralgalary, paluba armaturlary we ýelkenli eşikler we ş.m.
  • Awtoulag:Awtoulag oturgyçlary, halylar, sözbaşylar, paneller we beden gurluşygynda ulanylýan kompozitler üçin armatura we ş.m. ýaly içerki we daşarky bölekler üçin.
  • Senagat dokma önümleri:Konweýer kemerleri, süzgüç ulgamlary, konweýer kemerleri, gorag eşikleri we turbalar, baklar we beýleki desgalar üçin birleşdirilen berkitmeler.
  • Gurluşyk:Topragy durnuklaşdyrmak, eroziýa gözegçilik we zeýkeş ulgamlary we ş.m. üçin geotekstiller üçin