• Örtülen süýümli aýna mat

Kesilen setirler

 • BMC üçin kesilen setirler

  BMC üçin kesilen setirler

  • ● GRECHO BMC üçin kesilen süýümler, fenolik rezin bilen örtülen silan ululygy bilen ajaýyp gabat gelýär we ajaýyp bölünip bilýär.
  • Old Galyndy, sanjym we geçiriji galypda giňden ulanylýar.Fenolik rezin bilen utgaşykly, birleşdirilen materialyň ajaýyp mehaniki häsiýetini ösdüriň.
  • ● Aýratynlyklary:
  • Gowy bütewilik
  • Pes statik we bulaşyk
  • Çybynlarda çalt we birmeňzeş paýlanyş
  • Ajaýyp mehaniki we gaýtadan işleýiş aýratynlyklary
 • AR kesilen setirler

  AR kesilen setirler

  • .5 16,5% -den gowrak bolan sirkonium aşgar çydamly dogralan süýümler gowy suwuklyk, gowy dispersiýa, aşgar garşylygy, poslama garşylygy we berkligi bar.
  • AR AR kesilen süýümlerimiz sement we beton ýaly beýleki materiallar bilen örtülendir we deslapky garyndy titremäniň guýulmagy ýa-da başga amallar arkaly galyp edilen GRC bölüminde emele gelýär.
  • High highokary dozada-da birleşdirmek aňsat we garylandan soň gowy toparlanyş häsiýetine eýe.
 • Bazalt süýümi kesilen ýüpler

  Bazalt süýümi kesilen ýüpler

  • ● GRECHO Bazalt süýümi kesilen süýümler, esasy önüm bilen bilelikde bolmaly beýleki materiallar we elementler bilen utgaşdyrmak üçin adatça ululyk / baglaýjy bilen örtülýär.
  • ● Önümimize dokalan matalar, dogralan ýüplükler, perdeler, tormoz, polotno, gysgyç, plastinka we beton we asfalt ýoluny berkitmek üçin ulanmak maslahat berilýär.
  • Other Beýleki gymmat bahaly süýüm we polat süýümiň ýerini almak gowy saýlaw.