• Örtülen süýümli aýna mat

Dynç süýümli aýna programmalary

E-aýna laminatlar, sebäbi (10)
Elektron aýna laminatlar, sebäbi ((9))

GRECHO köp ýyl bäri dynç alyş we dynç alyş bazarlary üçin ýokary hilli ýüplük öndürýär.Nüplüklerimizi hokkeý taýaklarynda, gar lyisalarynda, gar tagtalarynda, konkide, suwda typmakda, tagtalarda, pälwan tagtalarynda, beýsbol ýaryşlarynda we dürli deňiz goşundylarynda tapyp bilersiňiz.GRECHO rezine gabat gelýän ýüplükler ýokary dartyş we flexural güýç berýär.

Biziň rezin gabat gelýän ýüplüklerimiz dürli rezin ulgamlary bilen gowy işleýär we soňky böleklerde has ýokary aýratynlyklary berýär.Bu ýüplükler üçin ozal agzalan köp ugurlardan başga-da, dürli gaýyk komponentlerinde, gämi tagtasynyň armaturlarynda, deňiz gurallarynda we galyndylary çykarmakda ulanylýar.Dürli kompaniýalar süýümli aýna lentalar, patch abatlaýyş we gyrasy bezeg toplumlary bilen abatlaýyş çözgütlerini berip bilerler.

Nüplügimizi synap görmegiňizi hoşal edýäris, bu önümleriň öndürijiliginden hoşal boljakdygyňyza ynanýarys.


Iş wagty: Iýul-19-2022