• Örtülen süýümli aýna mat

Elektrik süýümli aýna programmalary

Häzirki wagtda garaşly elektron önümlerimiz, pes uzalmagy, mehaniki güýji we termiki garşylygy öz içine alýan mahsus aýratynlyklary sebäpli süýümli aýna ýüplük bolmasa mümkin bolmazdy.

Elektron aýna laminatlar, sebäbi (4)

Elektron we PCB

Çap edilen zynjyr tagtalarynyň köpüsi, epoksi, melamin, fenolik we ş.m. ýaly dürli rezinler bilen gatlaklanan we emdirilen E-aýna ýüplükleri öz içine alýan dürli matalara esaslanýar, emele gelen laminat çap edilen zynjyr üçin oňurgany we / ýa-da substraty üpjün edýär. tagta.Süýümli aýna ýüplükler, ahyrky bölekleriň işlemegi üçin möhüm elektrik, poslama garşylyk, ýylylyk geçirijiligi, ölçeg durnuklylygy we dielektrik häsiýetlerine laýyk bolup biler.

GRECHO süýümli aýna ýüplükler bu bazarda ençeme ýyl bäri giňden ulanylýar, sebäbi esasy dokaýjylar pudagyň berk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary öndürijilikli ýüplük talap edýärler.GRECHO süýümli aýna ýüplükleri ulanýan matalar bütin dünýäde giňden kabul edilýär.Transformatorlar, wyklýuçateller we röleler ýaly süýümli aýna önümlerimizi öz içine alýan müňlerçe önüm bar.

Elektron aýna laminatlar, sebäbi (3)

Elektrik

Pes uzalmagy, oňat mehaniki güýji, ýylylyk garşylygy we ajaýyp dielektrik häsiýetlerini öz içine alýan şol bir häsiýetler, süýümli aýnany elektrik önümleri üçin ajaýyp ýüplük edýär.

Süýümli aýna ýüplükler motor we transformator öndürijileri tarapyndan giňden ulanylýan we elektrik, deňiz, goranmak, howa giňişligi, elektron we yşyklandyryş bazarlarynda duş gelýän, trikota or ýa-da ýeň we turba önümlerine dokalan.

Süýümli aýna ýeňler ýokary we pes temperatura, ýokary we pes wolt, şeýle hem abraziw we beýleki fiziki taýdan talap edilýän programmalar we duşmançylykly şertler üçin amatlydyr.

Süýümli aýna lentalary (b basgançakly rezin bilen birikdirilen), hereket wagtynda mehaniki streslere garşy durmak üçin motor rulonlarynyň we transformatorlarynyň böleklerini berkitmek we düzeltmek üçin bir taraplaýyn süýümli aýna ýüplüklerdir.

Geljekde ýokary derejeli elektron we elektrik bölekleriniň barha artýan isleglerini kanagatlandyrmak üçin süýümli aýna ýüplüklerde has-da öňe gidişlik talap ediler we GRECHO bu kynçylyklary ýeňip geçmegi ýüregine düwdi.


Iş wagty: Iýul-19-2022