• Örtülen süýümli aýna mat

Gurluşyk süýümli aýna programmalary

Gurluşyk pudagy
Elektron aýna laminatlar, sebäbi (5)

GRECHO süýümli aýna ýüplükler gurluşyk goşundylarynda ulanylýar, sebäbi güýç goşýar, tebigy ýangyna çydamly, uzalmaýar we gysmaýar we çüýremeýär.

Ulanylanlar:

Mata matalar

GRECHO süýümli aýna ýüplükler matalary öndürmek üçin ulanylýar.Highokary dartyş güýji, pes uzalmagy we aşgar garşylygy ýaly häsiýetleri sebäpli, mata fasady berkitmek we içki diwarlaryň ýarylmagynyň öňüni almak üçin ulanylyp bilner.Mata matalary izolýasiýa ulgamynyň möhüm düzüm bölegi bolup durýar.

Gury diwar lentalary

Öz-özüne ýelmeýän lentalar bilelikdäki güýji artdyrmak we çalt we aňsat guradyjy enjam we abatlaýyş çözgütleri üçin ulanylýar.

Diwar örtügi

Süýümli aýna diwar örtügi diwarlary bezemek, bezemek, diwarlary we potoloklary täzelemek we ýangyndan goramak üçin ulanylýar.Şeýle hem boýap bolýar.

Gykylyk

Scrim, açyk tor gurluşynda üznüksiz filament ýüplüklerinden ýasalan güýçlendiriji mata.Düwürtik öndürmek prosesi, dokalan ýüplükleri himiki taýdan birleşdirýär, bu bolsa dyrnagyň özboluşly aýratynlyklaryny berýär.Gykylyklar dürli programmalarda we önümlerde ulanylyp bilner.

Pol

GRECHO süýümli aýna ýüplükler dürli pol örtüklerini berkitmek üçin ulanylýar.Artykmaçlyklary, agyr ulag önümleri üçin ýokary dartyş we deşme garşylygy, şeýle hem PVC, TPO we beýleki materiallar üçin ölçegli durnuklylyk.


Iş wagty: Iýul-19-2022