• Örtülen süýümli aýna mat

Aerokosmiki süýümli aýna programmalary

“E-Glass” laminatlary, ýokary dartyş güýji we gysyjy güýç häsiýetleri sebäpli, 1950-nji ýyllarda Boeing 707-den başlap, köp ýyl bäri howa giňişliginde ulanylýar.

E-aýna laminatlar, sebäbi (1)

Häzirki zaman uçarlarynyň agramynyň 50% -i kompozitlerden gurlup bilner.Aerokosmos önümleriniň arasynda dürli kompozit matrisalary tapyp bolýandygyna garamazdan, “E-Glass” iň giňden ulanylýan berkitmeleriň biri bolmagyny dowam etdirýär.GRECHO E-Glass bilen berkidilen kompozitlerden ýasalan laminatlar polda, şkaflarda, oturgyçlarda, howa kanallarynda, ýük liniýalarynda, izolýasiýa programmalarynda we beýleki kabinanyň içki böleklerinde bolýar.

Güýçli dizaýn aýratynlyklary bilen “E-Glass” laminatlary, in engineenerleriň agramyny azaltmaga (alýuminiýden 20% -e çenli), ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrmagyna we bazardaky teklipleriniň köpelmegine itergi berýändigi sebäpli bu bazarda uly rol oýnamagyny dowam etdirer.


Iş wagty: Iýul-19-2022